Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'AGPressGraph\manipulator' does not have a method 'httpsCanonicalURL' in /home/u/u6176509/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Nærfellesskap

  • slide-1
  • slide-2
  • slide-3
  • slide-4
  • slide-5

Cellegruppe, bibel og bønn, vennskap, sosial og åndelig fellesskap,  tro i vekst og utvikling, tjene.

Cellegruppene våre er mindre fellesskap der man kan være mer personlig og dele behov og utfordringer. Vi har både kvinnegrupper, mannsgrupper og blanda grupper.  Hensikten er å støtte hverandre i å leve den kristne tro i hverdagen.

Mange opplever cellegruppene som en god arena å knytte vennskap i og få trening i å bruke sine nådegaver.  Gruppene bruker mye tid på forbønn både for hverandre og for mennesker som ennå ikke har en kristen tro.

De fleste gruppene møtes 2 eller 3 ganger i måneden i ulike hjem. Ønsker du å delta i en gruppe, eller har du bare spørsmål om disse, kan du kontakte menighetens pastor eller noen i styret/lederteamet.